MVO-beleid

VEBON-NOVB leden ondernemen duurzaam

De lidbedrijven van VEBON-NOVB zijn doordrongen van de eigen verantwoordelijkheid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De leden van VEBON-NOVB willen transparant en duidelijk zijn over het eigen MVO-beleid en duurzaam ondernemen.


Dit heeft geresulteerd in een VEBON-NOVB leidraad voor MVO-beleid in de technische beveiliging met de volgende elementen:
Bestuur & Management, Mens & Werk, Klant, Milieu en Maatschappij.
VEBON-NOVB moedigt de leden aan om op basis van deze leidraad richting te geven aan het eigen MVO-beleid. Lidbedrijven die reeds een MVO-beleid hanteren staat het uiteraard vrij om de eigen regeling te blijven volgen.


Kenmerken: de onderneming, lid VEBON-NOVB,

  • respecteert wettelijke bepalingen;
  • onderkent en respecteert de belangen van stakeholders;
  • is transparant met betrekking tot besluitvorming die betrekking heeft op derden; en
  • is bewust van de verantwoordelijk voor de impact op de omringende sociale- en leefomgeving.

Hoe werkt het?

VEBON-NOVB leden hebben een vorm van MVO-beleid geïntegreerd in hun bedrijfsvoering.
Het voeren van een MVO-beleid betekent dat deze ondernemingen rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij met de hierboven genoemde kenmerken. Voor iedere onderneming zien MVO-prestaties er anders uit. Vandaar dat VEBON-NOVB een leidraad heeft ontwikkeld dat handvatten biedt om daadwerkelijk tot een bedrijfseigen MVO-beleid te komen. Lidbedrijven die reeds een MVO-beleid hebben staat het vrij om hun eigen regeling te blijven volgen.

In de VEBON-NOVB leidraad staat per hoofdstuk een serie paragrafen en iedere paragraaf bestaat uit één of meerdere vragen. In totaal zijn het 90 vragen, met meerdere antwoordmogelijkheden: Ja, Neen of Gezien. Dat laatste betekent zoveel als “het punt heeft de aandacht van het management”. In totaal zijn er 90 punten te behalen met de 90 vragen. Iedere vraag die met “Ja” wordt beantwoord staat gelijk aan 1 punt. Vragen die worden beantwoord met een G (Gezien) tellen voor 'n 1/2 punt mee. Na in het invullen van het document stuurt u dit naar het VEBON-NOVB Bureau, waar wordt gekeken of het minimaal aantal punten is behaald. Bij minimaal 60 punten heeft het lidbedrijf recht op het MVO-certificaat van VEBON-NOVB. Eind 2019 wordt verwacht dat alle leden minimaal 60 punten aantoonbaar behaalt hebben volgens deze methodiek. Of het lidbedrijf maakt aantoonbaar een ander, maar vergelijkbaar, MVO-beleid te hebben.


Download hier de VEBON-NOVB standaard voor MVO beleid


Vragen?

Komt u er niet helemaal uit of heeft u andere vragen of een opmerking?
U kunt ons per e-mail bereiken via team@vebon.novb.nl. Wij helpen u graag verder!

Overzicht

Hieronder treft u een overzicht van VEBON-NOVB lidbedrijven met vermelding van het MVO-beleid dat zij voeren.

Ansul B.V.

Ansul B.V.

Ansul B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Ansul Solutions B.V.

Ansul Solutions B.V.

Ansul Solutions B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Automatic Signal Rijsenhout B.V.

Automatic Signal Rijsenhout B.V.

Automatic Signal geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


AXIS Communications B.V.

AXIS Communications B.V.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de lange termijnstrategie van Axis. Met een specifieke focus op zakelijk gedrag, sociale en ecologische verantwoordelijkheid, wordt geprobeerd de impact te minimaliseren, een gezonde werkomgeving te creëren, corruptie uit te roeien en te zorgen voor respect voor mensenrechten.


Bosch Energy and Building Solutions

Bosch Energy and Building Solutions

Bosch neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid door op een verantwoordelijke en duurzame manier oplossingen en producten te ontwikkelen, te handelen en te werken.


Chubb Fire & Security

Chubb Fire & Security

Chubb Fire & Security vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Chubb Fire & Security’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): De Triple-P benadering.


EAL (Apeldoorn) B.V.

EAL (Apeldoorn) B.V.

EAL geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten


ENGIE Services Nederland N.V.

ENGIE Services Nederland N.V.

ENGIE levert een substantiële bijdrage aan de houdbaarheid van onze wereld. Engie maakt de energietransitie mogelijk en spant zich in om een bijdrage te leveren aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. In het MVO-verslag leest u welke activiteiten zij hiervoor in 2016 hebben ondernomen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).


EuroPAC Alarmcentrale

EuroPAC Alarmcentrale

EuroPAC Alarmcentrale geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Fire Control Brandbeveiliging BV

Fire Control Brandbeveiliging BV

Fire Control Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hacousto Group B.V.

Hacousto Group B.V.

Hacousto Group B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hacousto Security Systems B.V.

Hacousto Security Systems B.V.

Hacousto Security Systems B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hemmink B.V.

Hemmink B.V.

Hemmink B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hertek B.V.

Hertek B.V.

Hertek geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Hi-Safe

Hi-Safe

Hi-Safe geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Honeywell Building Solutions

Honeywell Building Solutions

Honeywell Building Solutions geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


IOLAN B.V.

IOLAN B.V.

IOLAN B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Johnson Controls Building Technologies & Solutions (Tyco Integrated F&S)

Johnson Controls Building Technologies & Solutions (Tyco Integrated F&S)

De MVO visie van Tyco ziet op het leveren van producten en diensten aan haar klanten zonder enige schade aan mensen en het milieu.


Maasland Groep

Maasland Groep

Maasland Groep geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Novar Nederland B.V.

Novar Nederland B.V.

Novar Nederland B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


NOVENCO Building & Industry B.V.

NOVENCO Building & Industry B.V.

NOVENCO Building & Industry B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Paxton Benelux B.V.

Paxton Benelux B.V.

Paxton Benelux geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Protec Brandbeveiliging BV

Protec Brandbeveiliging BV

Protec Brandbeveiliging B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Saval BV - Member of SK

Saval BV - Member of SK

Saval B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


SenseTek B.V.

SenseTek B.V.

SenseTek B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Siemens Nederland N.V.

Siemens Nederland N.V.

Duurzaamheid bij Siemens is gebaseerd op de merkwaarden – knowhow, innovatie, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. De duurzaamheidsinitiatieven van Siemens zijn opgenomen in het Maatschappelijk Jaarverslag.


Spyke Security B.V.

Spyke Security B.V.

Spyke Security geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


Stanley Security Nederland

Stanley Security Nederland

STANLEY Security onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Stanley Security zet zich in voor de belangen van klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


Van Deudekom Plastics B.V. (DPI)

Van Deudekom Plastics B.V. (DPI)

Van Deudekom Plastics B.V. geeft op basis van de VEBON-NOVB leidraad richting aan het eigen MVO-beleid. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen sociale, milieu en economische aspecten.


MVO
Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid