Netwerkpartners

Netwerkpartners leveren actief kennis en informatie met betrekking tot (brand)veiligheid.

The Hague Security Delta (HSD)

The Hague Security Delta (HSD) is het grootste 'securitycluster' in Europa. In dit Nederlandse cluster werken organisaties, overheden en kennisinstituten nauw samen op het gebied van veiligheid, in de breedste zin van het woord. VEBON-NOVB is sinds november 2017 netwerkpartner van HSD. HSD stimuleert economische ontwikkeling en innovatie op het gebied van security. Door samenwerking en innovatie te initieren, willen zij economische ontwikkeling en veiligheid in Nederland en daarbuiten stimuleren

Nederlandse Veiligheidsbranche

VEBON-NOVB en de Nederlandse Veiligheidsbranche werken waar mogelijk samen op

diverse terreinen op het raakvlak van veiligheid. De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigt de markt van particuliere beveiliging, recherche en geld- en waardetransport. Leden van de branche zijn bedrijven die innovatieve diensten aanbieden die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in Nederland.

VBE

VEBON-NOVB en de vereniging van brandveiligheidsexperts VBE hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De twee organisaties bundelen daarmee expertise, kennis en mogelijkheden om de veiligheid in Nederland te verbeteren, waarbij de samenwerking zich met name richt op de

versterking van de kennisoverdracht binnen het vakgebied ‘Fire Safety’.  

TNO

TNO en VEBON-NOVB treden indien nodig gezamenlijk op bij het indienen, opstellen en uitvoeren van nationale- en EU-projecten op het gebied van beveiligingstechnologie. Partijen hebben dit vastgelegd in een intentieovereenkomst. De samenwerking heeft ten doel verdere stimulering van innovatie op het gebied van beveiligingstechnologie. De overeenkomst is hier te downloaden.

Amsterdam RAI

In het kader van de nationale vakbeurs Safety & Security Amsterdam (SSA) is een overeenkomst getekend tussen VEBON-NOVB, Nederlandse Veiligheidsbranche en Amsterdam RAI. Partijen zijn overeengekomen dat ze in nauwe samenwerking de vakbeurs SSA zullen organiseren.

Brandweer Nederland

De brandweer en VEBON-NOVB werken nauw samen ter versterking van de publieke-private samenwerking.

Nationale Politie

De politie en VEBON-NOVB werken nauw samen ter versterking van de publiek-private samenwerking.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid