Brand- en ontruimingssymbolen

Gangbaar en veel gebruikt door projecteringsdeskundigen brandmeldinstallaties 

Doel van deze bestanden is om uniformiteit te bewerkstelligen op het gebied van de tekeningsymbolen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Momenteel is in de markt nog onduidelijkheid op dit gebied als gevolg van de veelvuldige en soms tegenstrijdige tekeningsymbolen. Het normalisatie-instituut NEN heeft de afgelopen 20 jaar geen praktijkrichtlijn of norm hiervoor kunnen opstellen. VEBON-NOVB is midden jaren 90 gestart met het consequent hanteren van tekeningsymbolen bij de cursussen die onder auspiciën van VEBON-NOVB worden gegeven.


De symbolen zijn direct gratis te downloaden en te gebruiken in AutoCAD, Revit en andere CAD-programma's. 


Symbolen die u regelmatig gaat gebruiken, kunt u op een gebruiksvriendelijke manier downloaden. Met de bekende drag-and-drop zet u de symbolen direct in de tekening. Dit is vooral handig bij symbolen die u slechts incidenteel gebruikt.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid