Flyers en brochures

Een overzicht

Brandveilig met woningsprinklers? Jazeker!

Een sprinklerinstallatie is een uitstekend middel om de brandveiligheid in een woning significant te verhogen. Een woningsprinklerinstallatie start alleen bij een daadwerkelijke brand automatisch met blussen.


 Uitgave november 2017

 Download de brochure

Waar dit niet werkt. Speciale blusinstallaties en hun werking

In veel gevallen is de waterstraal het juiste middel in de strijd tegen vuur. Er zijn echter uitzonderingen. Neem bijvoorbeeld situaties waarin water als blusmiddel weinig uitricht. Of zelfs een averechts effect heeft, doordat bepaalde chemicaliĆ«n in contact met water heftig reageren. Ook de bijwerkingen van blussen met water kunnen zwaarwegend zijn. Waterschade aan kunstwerken van recente datum maar ook zeker aan (eeuwenoude handgeschreven) documenten kan net zo desastreus zijn als brandschade.


Uitgave april 2018


Download de brochure

Meer lezen over (brand)veiligheid?

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid