Beeldmerken van VEBON-NOVB<br>

Deponering, instructie en download

Gedeponeerde merken

Alle hieronder getoonde woord- en beeldmerken zijn gedeponeerd en mogen niet worden gebruikt door derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het algemeen bestuur van VEBON-NOVB. Toestemming kan onder andere worden geweigerd indien de plaatsing van het logo naar het oordeel van het Algemeen Bestuur tot onduidelijkheden over de relatie met VEBON-NOVB zou kunnen leiden.Toestemming tot het voeren van het logo kan worden ingetrokken, zulks naar oordeel van het Algemeen Bestuur.

                                     ​​​​​​​Voor het web (lage resolutie)

                                     Voor drukwerk (hoge resolutie)


                                     Voor het web (lage resolutie)

                                     Voor drukwerk (hoge resolutie) 


               

Instructies

Naast het VEBON-NOVB logo kent de vereniging diverse sub-logo’s zoals het VSI logo, het REOB logo en een serie pictogrammen behorend bij de verschillende secties.


De regel is: gebruik van het VEBON-NOVB logo in alle uitingen.

Secties van VEBON-NOVB hebben echter de vrijheid om binnen de kaders van de bestaande huisstijl een eigen herkenbaar (sub)logo te creëren en te gebruiken waar dat ondersteunend is aan de specifieke sectie boodschap.


Het visueel profileren van een sectie met een sub-logo kan alleen:

  • in een PowerPoint presentatie van of namens de betreffende sectie;
  • op de websites van leden van de betreffende sectie;
  • in een logobalk van derden indien de betreffende sectie duidelijk en noodzakelijk de afzender is en dit de boodschap ondersteunt (bijvoorbeeld een congres met een afgebakend thema);


De sub-logo’s mogen nooit als hoofdlogo worden gebruikt en daarmee de layout van de publicatie en dus huisstijl van de vereniging VEBON-NOVB aantasten.


Het visueel profileren van een sectie dient via onderstaande vormgeving te gebeuren:
Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid