E-loket voor informatieplicht energiebesparing

​​​​​​​ 

In Nederland zijn ongeveer 125.000 bedrijven die in 2017 of 2018 vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) hebben verbruikt. Die bedrijven zijn sinds 2008 verplicht alle energie besparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Die bedrijven moeten de genomen maatregelen voor 1 juli a.s. aan RVO rapporteren (zie ook https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/eloket-voor-informatieplicht-energiebesparing-open). Dat is op zichzelf niet nieuw, want gemeenten konden dat al vragen. Nieuw is wel, dat bedrijven nu zelf actief moeten rapporteren.

Doel van de informatieplicht is om meer energie te besparen, het voorkomen van allemaal verschillende gemeentelijke lijstjes en zorgen dat toezichthouders zich gaan richten op degenen die niets invullen of niets aan energiebesparing doen. Uitgangspunt van de informatieplicht zijn de erkende maatrelenlijsten. Die zijn altijd rendabel (verdienen zich binnen 5 jaar of korter terug) en een bedrijf kan eenvoudig zien of een erkende maatregel van toepassing is. 


De 19 geactualiseerde erkende maatregelenlijsten, die per 1 april a.s. in werking treden, zijn gepubliceerd in de Staatscourant en staan op de website van Infomil (zie kolom 5 van het schema).


Binnenkort is ook het eLoket beschikbaar. Zo kunnen bedrijven o.a. straks vooraf aanvinken welke activiteiten niet binnen de inrichtingen worden uitgevoerd, waardoor sneller door de lijst gegaan kan worden. Wie het eLoket informatieplicht opent, moet eerst de relevante bedrijfsgegevens invullen plus de branche. Daarna kunnen de genomen maatregelen worden aangekruist. Een toelichting is vrijwillig.

Getracht is om het eLoket zo ondernemersvriendelijk mogelijk te maken. Ongetwijfeld zijn er nog kinderziektes. Als een bedrijf tegen een probleem aanloopt bij het invullen, kan het dat melden aan klacht-eloket@vnoncw-mkb.nl


Om ondernemers te ondersteunen bij de rapportage hebben MKB-Nederland en VNO-NCW met 55 partners de website wattjemoetweten.nl opgezet. Ondernemers kunnen hier een check doen (RVO Stappenplan) of ze aan de informatieplicht moeten voldoen, en vinden informatie over hoe ze dat kunnen doen. Op de website staan verschillende artikelen, infographics, de EML-lijsten (Erkende Maatregelenlijst) en een agenda met daarin de bijeenkomsten die de aangesloten branche-en regionale organisaties organiseren over de informatieplicht. 


Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid