Sponsoren

Sponsoren van VEBON-NOVB

VEBON-NOVB kent de mogelijkheid om sponsor te worden, waarbij de sponsor blijk geeft de doelen en activiteiten van de betreffende VEBON-NOVB sectie (naar keuze) financieel te (willen) ondersteunen.

De sponsor is geen lid, maar kent wel de nodige privileges, zie de tabel hieronder.
Sponsoren voeren niet het logo VEBON-NOVB, men is tenslotte geen lid en voldoet niet aan de criteria van het VEBON-NOVB label (code of conduct, kwaliteit, geschillenregeling en MVO-beleid).

      Kosten per jaarBrons

(€ 500,-)


Zilver

(€ 1.500,-)


Goud

(€ 2.500,-)

Vermelding op website van VEBON-NOVB + link naar de website sponsor

Ja

Ja

Ja

Vermelding op de themawebsite van VEBON-NOVB t.w. sprinkler.nl + link naar de website sponsor
JaJa

Genodigde op ledenvergaderingen VEBON-NOVB, maar een sponsor heeft géén stemrecht


Ja

Ja

Korting van € 500,- op stand/ontmoetingsplek tijdens het VBE-congres waarbij VEBON-NOVB sponsor is


Ja

Ja

Korting, net als leden, op de deelname aan opleidingen van VEBON-NOVB


Ja

Ja

Korting, net als leden, op de deelname aan beurzen, mede georganiseerd door VEBON-NOVBJa

Korting, net als leden, op studiereizen van VEBON-NOVBJa

Korting, net als leden, op bijeenkomsten georganiseerd door VEBON-NOVBJa


Voorwaarden

  • Sponsor van VEBON-NOVB worden kan door een schriftelijke aanmelding voorzien van een motivatie bij de directeur van de vereniging;
  • Sponsoring geldt voor de duur van 12 maanden welke, zonder opzegging, telkenmale met 12 maanden wordt verlengd. Net als bij de verenigingscontributies wordt een kalenderjaar, dus tot 31 december van enig jaar, aangehouden.
  • Een eventuele opzegging dient minimaal 4 weken voor de automatische verlenging schriftelijk te zijn ingediend.

Sponsor-overzicht

Op dit moment telt VEBON-NOVB 7 sponsoren. De sponsoren treft u aan in onderstaand overzicht.
Voor informatie over een sponsor klikt u op het logo van het betreffende bedrijf.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid