Aanvulling spraakverstaanbaarheid

Praktische informatie

Doel opleiding

Een aanvulling op de theoretische en praktische kennis van ontruimingsalarmering met als doel brandveiligheid, techniek en voorschriften te kunnen vertalen naar een Programma van Eisen aan de hand waarvan zelfstandig een ontruimingsalarminstallatie wordt ontworpen.

Typen OAS

Ontruimingsalarminstallaties zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties snel en ordelijk een personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te realiseren. Het ontruimingssignaal kan worden gegeven in de vorm van tonen (B-systemen) of in de vorm van gesproken woord (A-systemen). Daarnaast is het mogelijk door een geselecteerde groep (draadloos stil alarm) personen te waarschuwen. Dit kan bijvoorbeeld met een draagbare ontvanger (bijvoorbeeld een pieper) of door middel van een alarm in geselecteerde zones (delen van een gebouw, zoals verdiepingen of afdelingen) via onder meer attentiepanelen.

Programma

(voor behaalde diploma’s voor medio 2013)

  • Wat is spraakverstaanbaarheid?
  • Metingen spraakverstaanbaarheid (praktijkonderdeel);
  • Verslag van metingen.

Voor wie

Bent u al in het bezit van diploma's Projecteringsdeskundige OAS, maar heeft u uw diploma's voor medio 2013 behaald? Dan is deze aanvullende opleiding aan te raden. Deze opleiding is een aanvulling op behaalde diploma’s die voor medio 2013 zijn behaald. Bestaande diploma’s blijven gewoon geldig!

Examen

Deze aanvullende training op bestaande diploma's uitgegeven voor medio 2013 kent geen speciaal examen.

Maatwerk

Bent u geïnteresseerd in deze aanvullende training? Neem contact met ons op en wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid