Brandmeldinstallaties

Bekijk onze opleidingen BMI

Basis Brandmeldtechniek / Ontruimingsalarmtechniek

Mede vanwege de hoge toelatingseisen voor de opleidingen Onderhoudsdeskundige en Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (BMI), is er behoefte aan een basisopleiding. Met de basisopleiding wordt beoogd de deelnemers een betere startpositie te geven voor eventuele vervolgopleidingen. Met ingang van 2017 wordt deze opleiding uitgebreid met de opleiding Ontruimingsalarmtechniek (OAT). Hierdoor worden de opleidingsdagen nog beter benut.

Onderhoudsdeskundige

De huidige certificatieregeling ‘Onderhoud Brandmeldinstallaties’ bevat alle eisen die benodigd zijn voor goed onderhoud. De regeling heeft als doel de kwaliteit van het onderhoud aan brandmeldinstallaties te verhogen door middel van een eenduidige certificering. Op deze manier is de installatie niet alleen goed onderhouden maar wordt ook duidelijk of de uitgangspunten die bij de projectie van toepassing waren niet gewijzigd zijn. Verandering van de ruimte, de indeling of het gebruik ervan kan van invloed zijn op de brandveiligheid en de brandmeldinstallatie. Dit zijn zaken die tijdens onderhoud gesignaleert moeten worden.

Projecteringsdeskundige

In 2009 is de certificeringregeling ‘Regeling Brandmeldinstallaties’ uit 2002 geactualiseerd. De regeling heeft als doel de kwaliteit van de brandmeldinstallaties te verhogen door middel van een eenduidige certificering en aanpak op basis van de vooraf vastgelegde eisen van de brandweer. In deze cursus leert u zelfstandig een brandmeldinstallatie realiseren, van ontwerpfase tot en met de ingebruikname en certificering.

BRANDVEILIGHEID (Firesafety)

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid