Position papers

Overzicht van Position papers

Brandveiligheid van parkeergarages

 Welke gevolgen van een brand zijn wel acceptabel en welke niet? Wanneer de 

 brandveiligheid van parkeergarages aan de orde is, wordt nauwelijks stilgestaan bij die

 belangrijke vraag. Want stopt de verantwoordelijkheid van eigenaren van

 parkeergarages eigenlijk als aan het Bouwbesluit is voldaan?


 Uitgave NOVB, mei 2014

Download

Brandveiligheid in de zorg kan slimmer en beter

 Bewoners en patiënten van zorginstellingen zouden er vanuit mogen gaan dat de

 brandveiligheid in hun zorginstelling in orde is. Onderzoeken1,2 tonen echter aan dat er

 veel tekortkomingen zijn ten opzichte van het wettelijk minimum. Helaas wordt

 onvoldoende ingegaan op de zorgcontinuïteit die niet wettelijk is geregeld.


 Uitgave NOVB, september 2014

Download

Brandveiliger met woningsprinklers

 In Nederland zorgen branden in de huiselijke omgeving voor de meeste slachtoffers. En daarbij is het zorgwekkend

 dat het aantal gevallen met dodelijke afloop niet structureel afneemt. De meeste1,2 slachtoffers (45%) zijn 60 jaar of

 ouder is, terwijl die groep ‘maar’ 21% van de Nederlandse populatie uitmaakt. De meeste getroffenen zijn beperkt

 zelfredzaam Liefst 73% van de slachtoffers is al overleden voordat de brandweer ter plaatse is. Het voorgaande wordt des te schrijnender als blijkt dat de brandveiligheid van woningen sterk te verbeteren is.


Uitgave NOVB, mei 2015
Download

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid