home  /  ...

Agenda


4e International (Fire) Safety Education Seminar

7 en 8 juni 2017 van 9.00 tot 17.00 uur in Congrescentrum Papendal in Arnhem

Meer informatie

VBE Seminar 2017 Trends en Ontwikkelingen

14 juni 20117 van 12.30 tot ca. 21.00 uur bij het IFV in Arnhem.

Ieder jaar orga­ni­seert VBE een semi­nar voor haar leden en voor ande­re geïn­te­res­seer­den.

De wereld om ons heen ver­an­dert con­ti­nu. Belang­rijk dus, om goed op de hoog­te te blij­ven van hui­di­ge ont­wik­ke­lin­gen. Tij­dens het VBE-semi­nar 2017 wordt u hele­maal bij­ge­praat over trends en ont­wik­ke­lin­gen in brand­vei­lig­heid.

Meer informatie

Safety & Security Masters 2017

21 juni 2017 van 12.00 tot 20.00 uur. Het jaarlijkse golftoernooi voor het goede doel. Locatie n.n.b.

Algemene Ledenvergadering VEBON-NOVB

29 juni 2017

Amsterdam Security 2017 / SSA 2017

Van 31 oktober t/m 2 november in Amsterdam RAI.

Amsterdam Security 2017 vindt gelijktijdig plaats met de vakbeurs Safety Security Amsterdam (SSA): de grootste vakbeurs voor beveiliging en (brand)veiligheid in de Benelux.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid