home  /  ...

Disclaimer en Privacy Statement

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie.

Op deze website van VEBON-NOVB zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. VEBON-NOVB heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. VEBON-NOVB staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VEBON-NOVB aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. VEBON-NOVB wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. VEBON-NOVB garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright

VEBON-NOVB, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VEBON-NOVB, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.


De bezoeker is ten aanzien van de VEBON-NOVB website en (eventuele) mobiele diensten slechts bevoegd de website en mobiele diensten te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VEBON-NOVB, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de VEBON-NOVB website en mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk. 

Privacy statement

VEBON-NOVB respecteert de privacy van de bezoeker van deze website en daarom hebbben wie deze privacy statement opgesteld waarin u kunt lezen hoe wij op www.vebon-novb.nl met uw persoonsgegevens omgaan. 


VEBON-NOVB verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online aanvraag- of registratieformulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u VEBON-NOVB toestemming uw persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen om verlies, verminking of enige andere aantasting van persoonsgegevens te voorkomen Deze gegevens kunnen door VEBON-NOVB worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd informatiebeheer. De informatie die u aan VEBON-NOVB geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.


De website van VEBON-NOVB bevat ook links naar andere sites en sites van partners. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken, noch de inhoud van deze sites.


VEBON-NOVB verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij daartoe gehouden op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Bezoekers die geen prijs stellen op informatie over nieuwe producten en diensten, informatie wensen over de over hen bijgehouden gegevens en/of onjuiste gegevens willen corrigeren kunnen hun gegevens hiertegen laten blokkeren, opvragen en/of laten corrigeren door een verzoek te sturen naar info@vebon-novb.nl of via de contactgegevens hieronder.


Contact met VEBON-NOVB

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over deze privacy stagement of over uw ervaringen met onze website, kunt u contact met opnemen met:

VEBON-NOVB
Postbus 840
2700 AV  ZOETERMEER
Tel. 079 203 50 15
info@vebon-novb.nl

Cookies

Zodra iemand deze website bezoekt, wordt er een cookie opgeslagen op zijn computer. Deze cookie wordt uitsluitend gebruikt als een 'vingerafdruk' via welke wij in de gaten kunnen houden hoe deze site wordt bezocht en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon. Internet browsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om Cookies te accepteren of te weigeren. Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijzen wij naar het referentie materiaal van de betreffende software leverancier.


Wij verzamelen en bewaren van onze bezoekers de volgende gegevens:

  • gegevens zoals hierboven genoemd, verzameld door Google Analytics
  • het type browser en het operating systeem dat de bezoeker gebruikt
  • de top level domeinnaam (.nl, .com, .org, .gov etc.) van de bezoeker
  • het internet adres van de verwijzende site (bv. de hiervoor door de bezoeker bezochte site)
  • het ip-adres van de server van de bezoeker (een ip-adres is een nummer dat uniek is voor de machine via welke een bezoeker verbonden is met het internet: dit is meestal een van de machines van de Internet Service Provider waar de gebruiker abonnee is)


Aanvullend hierop kunnen via het content management systeem dat wij gebruiken de volgende gegevens worden verzameld:

  • de datum en tijd van een bezoek door elke individuele bezoeker
  • het internet adres van de bezochte pagina's en de bestanden die zijn gedownload
  • deze gegevens worden alleen van geregistreerde bezoekers verzameld, zodra zij zich als zodanig hebben aangemeld.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


De gegevens die wij verzamelen, worden door ons UITSLUITEND gebruikt voor statistische analyses systeembeheer en het verbeteren van de inhoud van de website.

Wijziging van dit privacy statement

VEBON-NOVB behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit statement is voor het laatst gewijzigd in januari 2018.

Toepasselijk recht

Op deze website, de disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze website en/of de disclaimer en het privacy statement worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid