Ondernemersvereniging VEBON-NOVB is de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland.

meer weten

Lid van:
Lid van VNO-NCW

400

duizend aansluitingen MARC's

150

miljoenenbranden

300

fietsen gestolen per dag

195

inbraakpogingen per dag

283

brandclaims per dag

65%

van de branden wordt met één sprinklerkop onderdrukt

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

In de Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel AVG of met de Engelse afkorting GDPR genoemd, wordt beoogd privacygevoelige gegevens te beschermen. De AVG stelt regels aan organisaties die met persoonsgegevens werken. 

lees verder
Cameratoezicht en privacy

Cameratoezicht en privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eind januari 2016 nieuwe beleidsregels cameratoezicht gepubliceerd. De nieuwe beleidsregels vervangen de publicatie ‚ÄėCamera‚Äôs in het publieke domein' en dienen in eerste instantie als leidraad voor organisaties die gebruik maken van cameratoezicht. 

lees verder
Technische Verificatie

Technische Verificatie

Sinds het Bouwbesluit 2012 is de verplichte automatische branddoormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) voor een belangrijk gedeelte komen te vervallen. De eindgebruikers van de betreffende gebouwen hebben hiermee een grotere verantwoordelijkheid gekregen.

lees verder

Opleidingen

Feestelijke kick-off VEB en VEBON-NOVB groot succes

‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč‚Äč

Koken met sterren


Met koken een goed doel sponsoren? Geef je op voor ‚ÄėKoken met Sterren‚Äô!

Het lidmaatschap biedt mooie voordelen

  • Goede en professionele opleidingen
  • Mogelijkheid vakkennis uitwisseling
  • Vergroten vakbekwaamheid
  • Verhogen productkwaliteit
word lid

Brandveiligheid (Safety) en Beveiliging (Security)

Binnen 2 vakgebieden zijn leden actief met eigen specialismen en oplossingen voor veiligheidsvraagstukken (brand en beveiliging). Per specialisme bestaan er binnen de vereniging groepen (secties) die zijn verdeeld over producten en diensten. Daarnaast kent de vereniging themagroepen, sectieoverstijgend!

VakgebiedenThemagroepen

Blog van de voorzitter

Het gebeurt gelukkig niet vaak dat mensen door een brand in een hotel om het leven komen. Zeker niet in Nederland, waar strenge regels gelden die ook nog eens worden gehandhaafd. De laatste ernstige hotelbrand was in 1977 in Amsterdam. Daarbij kwamen 33 mensen om het leven. Vooral sinds die tijd wordt brandveiligheid in het hotelwezen bijzonder serieus genomen. Maar hoe zit dat in andere landen?

lees meer
Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@vebon-novb.nl
 
 
volg ons

wij bevorderen veiligheid